دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 


v       آئين نامه انضباطي و مقررات خوابگاه دانشجويان

 

خوابگاه قسمتي از محيط دانشگاه محسوب و دانشجو موظف به رعايت كليه مقررات انضباطي دانشگاه در آن مي باشد.

1.       دانشجويان علاقمند به استفاده از خوابگاه موظفند قبل از شروع سال تحصيلي و نيز ترم تابستان با مراجعه به سايت دانشگاه و انتخاب گزينه خوابگاه اطلاعات لازم را كسب و نسبت به تكميل و انجام مراحل آن اقدام نمايند و پس از تاييد صلاحيت اسكان مستقيماً به خوابگاه مورد نظر مراجعه نمايند .

2.       دانشجوئي مجاز به سكونت در خوابگاه مي باشد كه انتخاب واحد و تاييديه مالي شهريه دانشگاه خود را انجام داده باشد .

3.       دانشجويان خواهر پس از دريافت مجوز اسكان و حضور در خوابگاه موظفند هر شب نسبت به امضاء دفتر حضور و غياب اقدام نمايند . بديهي است عدم امضاء دفتر حضور و غياب به منزله غيبت براي دانشجو محسوب مي شود .

4.       دانشجو پس از فراغت از تحصيل انصراف و يا اخراج از دانشگاه حق استفاده و ادامه سكونت در خوابگاه را ندارد .

5.       دانشجو حق تعويض و يا واگذاري اتاق مسكوني خود را به ديگري (حتي مقيم خوابگاه) ندارد مگر با كسب مجوز كتبي از اداره امور خوابگاهها .

6.       دانشجو حق استفاده و نگهداري اشياء و لوازم عمومي خوابگاه را در اتاق مسكوني خود ندارد .

7.       هر گونه دستكاري و تعويض قفل و ساير وسايل بدون موافقت كتبي اداره امور خوابگاهها ممنوع است .

8.       ناظمه هاي خوابگاه موظفند كليه اشكالات ، كمبودها و نواقص تاسيساتي اتاق و خوابگاه خود را هر روزه در دفتر نواقص تاسيساتي خوابگاه ثبت و به مسئول خوابگاه اطلاع دهند .

9.       در صورتيكه در سيستم آب و فاضلاب و يا تاسيسات و غيره خللي پيش آيد و يا نياز به جابجايي داشته باشد دانشجويان موظف به گزارش به متصدي خوابگاه بوده تا از طريق اداره امور خوابگاهها اقدام لازم بعمل آيد بديهي است مسئوليت عدم اعلام و يا دخالت مستقيم در امور تاسيساتي اتاقها كه موجب ضايعات احتمالي جاني و مالي شود بعهده دانشجو خواهد بود .

10.   دانشجويان موظفند هنگام خروج از خوابگاه وسايل برقي و گازي اتاق و آشپزخانه واحد خود را خاموش و كليد اتاق خود را تحويل متصدي خوابگاه نمايد و پس از مراجعت دريافت نمايند بديهي است به همراه بردن كليد اتاق اكيداً ممنوع مي باشد .

11.   هر دانشجو موظف به حفظ اموال شخصي خود خواهد بود و متصديان خوابگاه هيچگونه مسئوليتي نسبت به نگهداري اموال شخصي دانشجويان ندارند .

12.   اسكان و پذيرش ميهمان و وابستگان دانشجويان و نيز افرادي بعنوان معلم و يا شاگرد خصوصي در خوابگاه ممنوع خواهد بود .

13.   دانشجويان موظف به رعايت و حفظ بهداشت و نظافت اتاق و اماكن عمومي خوابگاه مي باشند .

14.   دانشجويان حق طبخ غذا در اتاق خود را ندارند .

15.   بمنظور جلوگيري از پيشامد ناگوار متصديان خوابگاه مجاز و موظفند با استفاده از كليدهاي اضافي هر اتاق كه در اختيار خوابگاه مي باشد در آخر هر شيفت كاري به كليه اتاقها سركشي نمايد و دانشجويان موظف به همكاري مي باشند .

16.   استعمال دخانيات در خوابگاهها ممنوع مي باشد .

17.   رفتار و كردار دانشجويان ساكن خوابگاههايي كه به علت وضعيت خاص ساختماني مشرف به اماكن مسكوني مجاور مي باشد بايد بگونه اي باشد كه موجب سلب آسايش همسايگان نگردد .

18.   شبها از ساعت 23 لغايت 6 بامداد سكوت عمومي اعلام مي شود و در اين ساعات ساكنين خوابگاه ملزم به رعايت سكوت و آرامش خواهند بود .

19.   به همراه داشتن دوربين فيلمبرداري و يا موبايل دوربين دار در محيط خوابگاه اكيداً ممنوع مي باشد .

20.   دانشجويان مقيد به رعايت حقوق ديگر دانشجويان در كليه امور بويژه هنگام استفاده از تلويزيون و راديو مي باشند .

21.   برگزاري مراسمات مختلف اعم از جشن تولد و ... كه خارج از برنامه هاي فرهنگي دانشگاه بوده ممنوع مي باشد مگر پس از اطلاع و كسب مجوز كتبي از اداره امور خوابگاهها .

22.   دانشجويان موظف به استفاده از لباس مناسب و حفظ شئونات اسلامي بويژه هنگام ورود و خروج و در محيط خوابگاه مي باشند

23.   نصب هرگونه اعلاميه واطلاعيه بدون مجوز كتبي از اداره امور خوابگاهها ممنوع ميباشد0

24.   شرايط دانشجويان خواهر كه مايل مي باشند بعضي از شبها در منازل خويشاوندان اقامت داشته باشند :

25.   الف ) دانشجويان مي توانند بعضي از شبها در منازل خويشاوندان ساكن در شهر مشهد (كه قبلاً مشخصات و آدرس و نسبت آنها با دانشجو در فرمهاي مربوط به تعهد دانشجو قيد شده و تاييد اولياء قانوني دانشجو رسيده است) با تكميل فرم مربوط رفت و آمد نمايند .

ب) اداره امور خوابگاهها و يا بازرسان كميته انضباطي در صورت لزوم مي توانند به منزل خويشاوندان دانشجو مراجعه و حضور دانشجو در آنجا را تاييد و يا با ارسال نامه از والدين دانشجو استعلام كتبي نمايند