دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

مدیر فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
حجه الاسلام والمسلمین عبدالرسول خسروبیگ
تحصیلات حوزوی( معادل دکتری)
 36191201-071
khosrobig@gmail.com