دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 
 

 
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس( رئیس شورا)
دکتر حمزه سارویی
دکتری زمین شناسی
071-36191209
Hs_saroi@yahoo.com

 
  
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه( دبیر شورا)
دکتر حبیب اله ابراهیمی
دکتری  فلسفه
071-36191347

  
مسئول نهاد رهبری استان فارس(عضوشورا)
حجه الاسلام و المسلمین دکتر حمید محمودیان
دکتری ادیان و عرفان تطبیقی
071-32318202
 

 
       معاون آموزشی دانشگاه (عضو شورا )
دکتر تهور   
دکتریاقتصاد
071-36191307
Kh.piraee@gmail.com
 
مسئول بسیج اساتید دانشگاه(عضو شورا)
دکتر جواد گرامی
دکتری ریاضی کاربردی
geramijavad@gmail.com
 
 
رئیس هم اندیشی اساتید استان فارس(عضو شورا)
دکتر عبدالحمید فرزانه 
دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
071-36191368
 
مدیر فرهنگی اجتماعی دانشگاه (عضو شورا )
حجه الاسلام و المسلمین عبدالرسول خسروبیگ
تحصیلات حوزوی( معادل دکتری)
071-36191201
 
  
مسئول بسیج دانشجویی (عضو شورا)
محمدرضا علیدادی
دانشجوی کارشناسی فقه و حقوق
Mohammadreza .alidadi1993@gmail.com
 
مسئول کانون قرآن و عترت دانشگاه(عضو شورا)
سیده فاطمه دستغیب 
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
071-36191401
shamimvahy@hotmail.com


  
دبیر تشکل اسیاسی دانشجویی امید ایران (عضو شورا )
نکیسا زارع
دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی
Mgholami22.3.88@gmail.com