دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

بسمه تعالی

{ازدانشجویانی که کلیه دروس دوره را گذرانده و شرایط فراغت از تحصیل را دارند ابتدا می بایست  مدارک زیر را در پرونده تکمیل کرده باشند تا پس از تحویل پرونده آنها از آموزش به حوزه دانش اموختگان و ثبت تاریخ فراغت ازتحصیل ، گواهینامه موقت آنها به موقع صادر گردد.}

 

 

تذکر:اصل مدارک ردیف 1-2و7 باید حداقل یک ترم قبل ازتاریخ فراغت از تحصیل در پرونده آموزشی دانشجو موجود باشد

 

 

1- اصل و فتوکپی پیش دانشگاهی ودیپلم نظام قدیم جهت کارشناسی پیوسته وکاردانی ؛ اصل و فتوکپی دیپلم نظام جدید جهت کاردانی پیوسته؛ اصل و فتوکپی مدرک کاردانی همراه با ریز نمرات وتائیدیه تحصیلی دوره کاردانی جهت کارشناسی ناپیوسته.

2- ارزش تحصیلی پیش دانشگاهی ودیپلم نظام قدیم  جهت دانشجویان کارشناسی پیوسته و کاردانی و ارزش تحصیلی دیپلم نظام جدید جهت کاردانی پیوسته (به اداره پست مراجعه وبه آدرس دانشگاه آزاد اسلامی  واحد شیراز اقدام نمائید ).

3- 4قطعه عکس 4*3با ذکر مشخصات در پشت عکس با پوشش کامل مو با مقنعه ساده و بدون آرایش و جهت آقایان آرایش مو و ریش به صورت معمولی واداری.

4- یک برگ فتوکپی صفحه اول شناسنامه در صورت داشتن توضیحات یک برگ فتوکپی از صفحه توضیحات همراه بااصل شناسنامه .

5- اصل وفتوکپی رسید بانکی به شماره حساب0104460446004 بانک ملی به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی هزینه ارزشیابی به شرح زیر میباشد .

کاردانی مبلغ55000ریال- کارشناسی مبلغ110000ریال- کارشناسی ارشد مبلغ 130000ریال- دکتری تخصصی 220000 ریال.

6- دوعدد تمبرمالیاتی 10000ریالی.بانک ملت روبه رو دانشگاه

7- برگ تسویه حساب و سند پذیرش ومجوز انتقالی و کارنامه انتقالی (جهت دانشجویان انتقالی) ؛ مجوزها (مجوز کمیسیون موارد خاص، شورای آموزشی) کارنامه میهمانی، مجوز میهمانی( جهت دانشجویان که دارای نیمسال میهمانی به واحد دیگری می باشند و استعلام میهمانی(ماده 56))؛ فرم معادلسازی و کارنامه معادلسازی ( جهت دانشجویانی که معادلسازی دارند).

8- داشتن نامه جهت پرداخت اقساط وام از صندوق رفاه دانشگاه جهت دانشجویانی که وام بلند مدت استفاده نموده اند )

 9- کارنامه کل تایید شده که تاریخ فراغت در آن درج شده باشد

 

10- چک لیست فراغت از تحصیل که امور دانش اموختگان دانشکده پس از بررسی پرونده صادر می نماید و همه بخشهای آن امضاء شده باشد.