دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

مدارک مورد نیازجهت دریافت دانشنامه :

الف- در صورتی که گواهینامه موقت را قبلا دریافت نکرده باشند:

-       فرم تسویه حساب کامل و کارت دانشجوئی

-       داشتن یکی از مدارک زیر جهت آقایان :

 پایان خدمت و فتوکپی آن - معافیت دائم و فتوکپی آن – داشتن دفترچه آماده به خدمت بدون درج غیبت و فتوکپی آن - گواهی اشتغال به تحصیل که در آن شماره معافیت تحصیلی دانشجو قید شده باشد – گواهی اشتغال به خدمت با تایید نظام وظیفه عمومی .

ب- در صورتی که گواهینامه موقت را قبلا دریافت کرده باشند:

 

 

{ جهت دریافت دانشنامه باید 6ماه پس ازصدور گواهینامه موقت ، گواهینامه را به اداره دانش اموختگان تحویل دهید و دانشنامه را دریافت نمائید }


چگونه از وضعیت صدور مدرک تحصیلی مطلع شویم ؟