دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

مدارک مورد نیازجهت دریافت گواهینامه موقت

پس از تکمیل مراحل فراغت از تحصیل و ارسال چکیده پرونده به امور دانش آموختگان دانشکده

-        فرم تسویه حساب کامل و کارت دانشجوئی

-        داشتن یکی از مدارک زیر جهت آقایان :

 پایان خدمت و فتوکپی آن - معافیت دائم و فتوکپی آن – داشتن دفترچه آماده به خدمت بدون درج غیبت و فتوکپی آن - گواهی اشتغال به تحصیل که در آن شماره معافیت تحصیلی دانشجو قید شده باشد – گواهی اشتغال به خدمت با تایید نظام وظیفه عمومی .

 

{ جهت دریافت دانشنامه باید 6ماه پس ازصدور گواهینامه ، گواهینامه موقت را به اداره دانش اموختگان تحویل دهید و دانشنامه را دریافت نمائید }

                                                                    
چگونه از وضعیت صدور مدرک تحصیلی مطلع شویم ؟