دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
فرم تقاضای انتشار نشریه دانشگاهی
1395-5-4
قابل توجه صاحب امتیاز ، مدیر مسئول نشریه و سردبیر نشریه
قابل توجه دانشجویان متقاضیمیهمانی یا انتقالی در نیمسال اول 96 - 95
1395-3-5
قابل توجه دانشجویان متقاضیمیهمانی یا انتقالی در نیمسال اول 96 - 95
بخشنامه برنامه های موسیقایی
1395-1-29
بخشنامه برنامه های موسیقایی
جشنواره بین المللی صلح و آشتی
1394-12-22
جشنواره بین المللی صلح و آشتی ویژه دانشجویان
انتخاب دانشجوی نمونه سال تحصیلی 95-94 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1394-12-16
انتخاب دانشجوی نمونه سال تحصیلی 95-94 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
برگزاری دوره های آنلاین معاونت فرهنگی
1394-12-10
برگزاری دوره های آنلاین معاونت فرهنگی
اطلاعیه بازپرداخت بدهی های پیمانکار قبلی اتوبوسرانی دانشگاه
1394-10-27
اطلاعیه بازپرداخت بدهی های پیمانکار قبلی اتوبوسرانی دانشگاه
راه اندازی سایت جدید معاونت دانشجویی , فرهنگی
1394-10-21
راه اندازی سایت جدید معاونت دانشجویی , فرهنگی
تست
1384-12-20