دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
همایش بین المللی نقش ادیان در اخلاق صلح ، عفو و دوستی
1395-8-4
همایش بین المللی نقش ادیان در اخلاق صلح ، عفو و دوستی
طرح برگزاری دومین جشنواره دو سالانه جایزه وحدت
1395-7-28
طرح برگزاری دومین جشنواره دو سالانه جایزه وحدت(آیت الله بروجردی - شیخ شلتوت )
شرایط تخفیف شهریه دانشجوئی ( 1 تا 15 آبان ماه 1395)
1395-7-25
شرایط تخفیف شهریه دانشجوئی ( 1 تا 15 آبان ماه 1395)
فراخوان مسابقه عکاسی شور عشق محرم
1395-7-18
فراخوان مسابقه عکاسی شور عشق محرم
فرم تقاضای انتشار نشریه دانشگاهی
1395-5-4
قابل توجه صاحب امتیاز ، مدیر مسئول نشریه و سردبیر نشریه
قابل توجه دانشجویان متقاضیمیهمانی یا انتقالی در نیمسال اول 96 - 95
1395-3-5
قابل توجه دانشجویان متقاضیمیهمانی یا انتقالی در نیمسال اول 96 - 95
بخشنامه برنامه های موسیقایی
1395-1-29
بخشنامه برنامه های موسیقایی
جشنواره بین المللی صلح و آشتی
1394-12-22
جشنواره بین المللی صلح و آشتی ویژه دانشجویان
انتخاب دانشجوی نمونه سال تحصیلی 95-94 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1394-12-16
انتخاب دانشجوی نمونه سال تحصیلی 95-94 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
برگزاری دوره های آنلاین معاونت فرهنگی
1394-12-10
برگزاری دوره های آنلاین معاونت فرهنگی
تست
1384-12-20