دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

برگزاری دوره های آنلاین معاونت فرهنگی1394-12-10


با توجه به برگزاری دوره های آنلاین معاونت فرهنگی جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به قسمت دوره های عمومی 

وب سایت دوره هی کوتاه مدت واحد الکترونیکی به آدرس زیر مراجعه نمایید .

 

http://sc.iauec.ac.ir                                           

         تلفن تماس    42863863-021 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

Forward from         02142863000