دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

انتخاب دانشجوی نمونه سال تحصیلی 95-94 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز1394-12-16   انتخاب دانشجوی نمونه سال تحصیلی 95-94 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز                         دانلود فایل بخشنامه 

جهت تقدیر از دانشجویانی که با پایبندی به ارزش های والای دینی و انسانی ، در عرصه های علمی ، پژوهشی و فرهنگی،     سرآمد محسوب می شوند، واحد شیراز اقدام به انتخاب دانشجوی نمونه می نماید 

شرایط انتخاب دانشجوی نمونه سال 95-94 :

الف ) آموزشی :    دانشجویان مقطع کارشناسی : گذراندن نیمی از واحد های سرفصل رشته با  کسب میانگین کل ( معدل ) 18
                             دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد : گذراندن نیمی از واحد های سرفصل رشته با کسب میانگین کل ( معدل )17 
                        دانشجویان مقطع دکتری حرفه ای  :  گذراندن نیمی از واحد های سرفصل رشته با  کسب میانگین کل ( معدل ) 16
                دانشجویان مقطع دکتری تخصصی phd)  ) : گذراندن نیمی از واحد های سرفصل رشته با  کسب میانگین کل ( معدل ) 17

ب) پژوهشی :   چاپ مقالات در مجلات معتبر خارجی ،  ارائه مقاله در همایش های داخلی و بین المللی ،  مجری یا       همکاری در انجام طرح های تحقیقاتی ،  تالیف یا ترجمه یا گردآوری کتاب ،  اختراع و ابداع ، عضویت در انجمن های علمی دانشجوئی ،  کسب مقام در مسابقات علمی کشوری و بین المللی با نام دانشگاه آزاد اسلامی 

ج ) فرهنگی : کسب مقام در مسابقات قرآنی ، عضویت در کانون های فرهنگی و تشکل های اسلامی و بسیج دانشجوئی ، کسب مقام در مسابقات ورزشی ، دارا بودن کارت مربی گری یا داوری ورزشی ، مشارکت در اردوهای سازندگی،  ایثارگری 
د) شئون دانشجوئی :  تقید به فرائض دینی ، تقید به ضوابط دانشجوئی ، تقید به مکارم اخلاقی و حسن شهرت 

  * مهلت ارائه مدارک : تا 10 اردیبهشت ماه 1395 *

به دانشجویانی که مطابق بند های فوق الذکر و نمرات مذکور در آئین نامه ، ( به شرط کسب حداقل 50 درصد امتیاز در هر بخش ) بالاترین امتیاز را در رشته و مقطع خود اخذ نمایند در مرحله انتخاب دانشجوی نمونه واحد شیراز  :

- یک ربع سکه بهار آزادی  و   35 درصد تخفیف در شهریه نیم سالهای باقیمانده ارائه خواهد شد 


                             "  معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز  "