دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

شرایط تخفیف شهریه دانشجوئی ( 1 تا 15 آبان ماه 1395)1395-7-25

 

شرایط تخفیف شهریه دانشجوئی ( 1 تا 15 آبان ماه 1395)

جهت تحویل مدارک به دفاتر امور دانشجوئی دانشکده خود مراجعه فرمائید

ردیف

نوع تخفیف

مدارک لازم

1

چند دانشجوئی ( اشتغال همزمان بیش از یک عضو خانواده در  دانشگاه آزاد اسلامی )

گواهی اشتغال به تحصیل هریک از دانشجویان                                            + کپی صفحه اول شناسنامه هریک از دانشجویان

2

بیماران خاص                                                     ( دیابت نوع اول ، سرطان ، ام اس)

گواهی رسمی از سازمان یا انجمن مرتبط با آن بیماری                             + چک لیست انتخاب واحد دانشجو

3

فوت پدر ، خود سرپرست

کپی برابر اصل گواهی فوت پدر و یا کپی برابر اصل گواهی خود سرپرستی + چک لیست انتخاب واحد دانشجو

4

تحت پوشش کمیته امداد                             و یا سازمان بهزیستی

گواهی رسمی از کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی                                      + چک لیست انخاب واحد دانشجو

5

خانواده ایثارگران

گواهی رسمی از بنیاد شهید استان و یا کپی برابر اصل کارت ایثار             + چک لیست انتخاب واحد دانشجو

تذکر :

*  دانشجویانی که در نیم سال قبل مشروط شده باشند مشمول تخفیف نمی باشند

*دانشجویان دکتری صرفا در بند چند دانشجوئی و با اشتغال همزمان  3 دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی و پس از تائید کمیته تخفیف استان فارس مشمول تخفیف خواهند بود

(  معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز  )