دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 مدیر فرهنگی و اجتماعی 

حجه الاسلام و المسلمین عبدالرسول خسروبیگ

حوزوی سطح 4

 

تلفن : 36191201