دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

        راهنمای ثبت و رزرو غذا

 

دانشجويان گرامي  مي توانند با مراجعه به سايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز  و وارد شدن به پرتال دانشجويي (وارد کردن شماره دانشجويي و پسورد )خود شده و قسمت سلف سرويس پرداخت الکترونيکي از طريق درگاه بانک موجود در بخش  انجام داده و پس از آن در قسمت  ثبت و رزو غذا از شنبه تا سه شنبه هر هفته براي هفته بعد رزو کنند و با کارت ارائه کارت دانشجويي در محل سلف سرويس انتخاب غذا دريافت کنند.