دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 


اطلاعیه مهم کمیته انضباطی دانشگاه

 

با توجه به اظهارات بسیاری از دانشجویان مبنی بر عدم اطلاع از تنبیهات و عواقب احکام صادره از طرف کمیته انضباطی، خلاصه ای از حدود اختیارات و نیز تنبیهات قابل اجرا از طرف کمیته انضباطی به شرح زیر اعلام میگردد.

 

خلاصه ای از حدود اختيارات و وظايف كميته‌هاي انضباطي دانشگاه و كميته مركزي انضباطي:

1-  رسيدگي به جرايم عمومي دانشجويان (‌از قبيل تهديد، تطميع، توهين، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس يا قتل).

2 - رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري مانند:

-        تقلب در امتحان

-        فرستادن شخص ديگري به جاي خود در امتحان يا شركت به جاي ديگري در امتحان.

3-  ارتكاب هر عملي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه‌هاي دانشگاه يا خوابگاه شود.

4 - ايراد خسارت به اموال دانشگاه يا بيت‌المال.

5 - توهين به شعائر اسلامي يا ملي و ارتكاب اعمالي بر ضد نظام جمهوري اسلامي (‌مانند شعارنويسي، پخش اعلاميه و....)

6 - ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه.

7 - استعمال مواد مخدر يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اين گونه مواد.

8 - استفاده از نوارهاي ويدئويي يا صوتي يا لوحه‌هاي رايانه‌اي مستهجن يا مداخله در خريد و فروش، تكثير، توزيع اين گونه وسايل.

9 - عدم رعايت پوشش اسلامي يا استفاده از پوشش يا آرايش مبتذل.

10- استفاده يا توزيع يا تكثير كتب، مجلات، عكسهاي مستهجن و يا آلات لهو و لعب.

11 - عدم رعايت شئون دانشجويي.

12 - داشتن رابطه نامشروع.

13 - تشكيل يا شركت در جلسات نامشروع.

14 - انجام عمل منافي عفت.

خلاصه ای از تنبيهات:

‌1 - احضار و اخطار شفاهي.

2 - اخطار كتبي بدون درج در پرونده دانشجو.

3 - تذكر كتبي و درج در پرونده دانشجو.

4 - توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو.

5 - دادن نمره 25/0

6 - محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه (‌از قبيل وام، خوابگاه و...)

7 - دريافت خسارت از دانشجو در مواردي كه تخلف، منجر به ايجاد ضرر و زيان به دانشگاه يا بيت‌المال شده باشد.

8 - منع موقت از تحصيل تا مدت دو نيم سال تحصيلي (‌با احتساب يا بدون احتساب سنوات).

9 - منع موقت از تحصيل تا چهار نيم سال تحصيلي (‌با احتساب يا بدون احتساب سنوات).

10 - تغيير محل تحصيل دانشجو.

11 - اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي.

12 - محروميت از تحصيل در كليه دانشگاه‌ها تا 5 سال.

‌تبصره 1 - در موارد ضروري بنا به تشخيص، كميته انضباطي دانشگاه يا كميته مركزي انضباطي مي‌تواند حكم به صورت تركيبي صادر كند.

بدنیست بدانید که آمار بیشترین احکام و تنبیهاتی که توسط کمیته انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا صادر شده است به شرح زیر می باشد:

الف) تذکر و یا توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو (86 مورد در سال تحصیلی گذشته)

 (لازم به ذکر است که بسیاری از دانشجویان متخلف پس از پایان تحصیلات اعلام می کنند که اگر ما می دانستیم جهت استخدام در هر اداره و یا شرکت معتبری، در مورد پرونده انضباطی ما از دانشگاه استعلام به عمل می آید، هیچگاه مرتکب خطا نمی شدیم!)

ب) اعمال نمره 25/0 به علت آوردن تقلب درجلسه امتحان و توبیخ کتبی و درج در پرونده(58 مورد)

 (لازم به ذکراست که بیشترین تقلب مربوط به یادداشت هایی بوده است که دانشجویان با خودکار بدون جوهر بصورت برجسته، روی کارت ورود به جلسه آورده اند. البته آوردن موبایل سرجلسه امتحان، رتبه دوم را دارد.)

تبصره:  نمره 25/0 اعمالی از سوی کمیته انضباطی هیچگاه از کارنامه دانشجو حذف نمی شود ودر معدل تاثیر بسزایی دارد.

قابل ذکر است که یکی از دانشجویان نیز در ترم های گذشته، به دلیل تخلف اخلاقی، توسط کمیته انضباطی به 4 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده است.

 

نحوه اعتراض به آرای صادره و تخفیف یا تشدید احکام

1- دانشجو از زمان دریافت رای کمیته انضباطی ، به مدت 15 روز اداری فرصت دارد نسبت به حکم صادره در کمیته بدوی اعتراض کند .
2- دانشجو درخواست تجدیدنظر خود را به طور کتبی به دبیر کمیته انضباطی دانشکده تحویل داده و با ذکر شماره تلفن در درخواست خود منتظر می ماند تا درصورت لزوم برای شرکت در جلسه از طریق دبیر کمیته انضباطی واحد دعوت شود . دانشجویان از مراجعه برای پیگیری پرونده کمیته انضباطی خود به سازمان مرکزی خودداری نمایند . درصورت نیاز حضور دانشجو در سازمان مرکزی ، کمیته تجدیدنظر و مرکزی هماهنگی های لازم را به عمل خواهند آورد .
3- در صورتی که دانشجو از رویت حکم اولیه اسنکاف نماید یا در مهلت مقرر نسبت به حکم اعتراض نکند ، حکم اولیه عیناً قطعی محسوب می شود .
4- تمرد دانشجو از پذیرش و اجرای احکام و دستوراتی که کمیته انضباطی صادر می کند با تکرار تخلف ، خود تخلف محسوب شده و پس از رسیدگی در کمیته بدوی می تواند موجب اعمال مجددتنبیه و یا یک دو درجه تشدید براساس ترتیب تنبیهات مندرج در مفاد آیین نامه شود .
5- واحد می تواند در صورت عدم حضور دانشجو برای تفهیم تخلف یا استنکاف از دریافت رای کمیته انضباطی ، کلیه عملیات آموزشی وی اعم از ثبت نام و فراغت از تحصیل و مانند آن را تا حضور وی و تکمیل مراحل رسیدگی متوقف کند .
6- به تخلفات دانشجویان مهمان و انتقالی ، کمیته انضباطی دانشجویی بدوی واحد دانشگاهی که تخلف در زمان تحصیل دانشجو در آنجا صورت گرفته است رسیدگی خواهد کرد و چنانچه در موقع اجرای حکم ، دانشجو در آن واحد نباشد کمیته انضباطی دانشجویی واحدی که محل تحصیل دانشجو است مکلف به اجرای حکم صادره خواهد شد .
7- رسیدگی به درخواست انصراف ، میهمانی یا انتقالی آن دسته از دانشجویان که پرونده تخلفشان در کمیته های انضباطی در دست رسیدگی است یا اجرای احکام انضباطی صادر شده درخصوص آنان به انجام نرسیده است ، منوط به موافقت و اعلام نظر قطعی آن کمیته هاست .